Login Contact

Plaatselijke regels (local rules)


Buiten de baan (Out of bounds)

* wordt aangegeven d.m.v. witte paaltjes of markering op hekwerken

* de verkeersweg (inclusief parkeerstroken en trottoirbanden),

   Een bal die over de verkeersweg heen gaat en over de weg tot rust komt,

   is buiten de baan, ook als de plaats waar de bal ligt binnen de baan is

* betonnen keerwand aan de kanaalzijde van hole 4,5,6,8,10 en 11

Vaste obstakels (Immovable obstructions)

* alle markeringspalen (geel, rood en blauw)/150 meter-palen (bruin/wit)
   /afstandsmarkers in de baan
* blauw gemarkeerde bomen/struiken en/of bomen/struiken met steunpalen

Grond in bewerking (Ground under repair)

* Indien aangegeven d.m.v. blauwe paaltjes verplicht ontwijken
volgens Regel 25-1b
* Wintergreens (indien niet in gebruik) zijn GUR. Verplicht ontwijken volgens
   Regel 25-1b.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of
de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of
een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien
in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of
zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is
bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak
zoals de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt
op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden
is bewogen, moet worden teruggeplaatst.


Afstandsmeters
Voor alle ronden op deze baan mag een speler afstanden bepalen met
een afstandsmeter. Indien de speler tijdens een vastgestelde ronde een
afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die het spel
zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, 
windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering:
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde
clubs slaat, mag gebruikt worden, indien deze informatie voor de ronde
is verkregen.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel
Machtplay  - Verlies van de hole
Strokeplay - Twee slagen


TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

 

Droppingzone hole 16
Indien in een bal in de GUR op hole 16 ligt of het is bekend of praktisch
zeker dat een bal die niet gevonden is daarin ligt, mag de speler:

* handelen volgens Regel 25-1 of
* als extra mogelijkheid zonder straf een bal droppen in de droppingzone
   aan de rechterkant van de fairway.
Bepalingen voor droppen en opnieuw droppen van de bal staan beschreven
in de 'Golfregels' Appendix 1, Deel A-6.

Straf voor overtreding van een tijdelijke plaatselijk regel
Matchplay  - Verlies van de hole
Strokeplay - Twee slagen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFSTANDSMARKERINGEN:
Alle maten zijn in meters tot midden green in vogelvlucht.
Stippen:
Wit       200 m
Geel    150 m
Blauw  100 m
Rood     50 m

 

Baanstatus

Vrijdag 23 juni


PINPOSITIE: FDriving Range

Op maandag vanaf
17.00 uur gesloten

Open
Baan Open

Qualifying

Ja
Wintergreens
Nee
Handicarts 
Ja
Trolleys
Ja
Plaatsen
Nee
Local rule(s)


Ja  
              


Actueel weerbericht

Weers afbeelding
vrijdag
Gedeeltelijk bewolkt
Temperatuur:17-20 Celsius
Neerslag:0 mm
Wind:31-40 kmp/u
Windrichting:WZW

Bekijk hier het weerbericht voor meerdere dagen