Login Contact

Plaatselijke regels (local rules)


Buiten de baan (Out of bounds)

* wordt aangegeven d.m.v. witte paaltjes of markering op hekwerken

* de verkeersweg (inclusief parkeerstroken en trottoirbanden),

   Een bal die over de verkeersweg heen gaat en over de weg tot rust komt,

   is buiten de baan, ook als de plaats waar de bal ligt binnen de baan is

* betonnen keerwand aan de kanaalzijde van hole 4,5,6,8,10 en 11

Vaste obstakels (Immovable obstructions)

* alle markeringspalen (geel, rood en blauw)/150 meter-palen (bruin/wit)
   /afstandsmarkers in de baan
* blauw gemarkeerde bomen/struiken en/of bomen/struiken met steunpalen

Grond in bewerking (Ground under repair)

* Indien aangegeven d.m.v. blauwe paaltjes verplicht ontwijken
volgens Regel 25-1b
* Wintergreens (indien niet in gebruik) zijn GUR. Verplicht ontwijken volgens
   Regel 25-1b.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of
de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of
een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien
in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of
zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is
bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak
zoals de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt
op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden
is bewogen, moet worden teruggeplaatst.


Afstandsmeters

Voor alle ronden op deze baan mag een speler afstanden bepalen met
een afstandsmeter. Indien de speler tijdens een vastgestelde ronde een
afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die het spel
zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, 
windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering:
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde
clubs slaat, mag gebruikt worden, indien deze informatie voor de ronde
is verkregen.

Plaatsen

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf
worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal
merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen
binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een
plek die niet in een hindernis of op de green is.
Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst,
is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst,
is Regel 20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek
waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden
gespeeld zoals hij ligt, tenzij bepalingen van een andere Regel van toepassing zijn.
Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt,
de balmerker beweegt voordat de bal in het spel wordt gebracht of de bal op een
andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij
één strafslag.

Noot: Indien een speler de algemene straft krijgt voor een overtreding van deze
tijdelijke Plaatselijke Regel, krijgt hij geen extra straf volgens de Tijdelijke
Plaatselijke Regel.

Straf voor het overtreden van een (tijdelijke) plaatselijke regel:

Strokeplay – 2 strafslagen
Matchplay -  Verlies van de hole

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


AFSTANDSMARKERINGEN:
Alle maten zijn in meters tot midden green in vogelvlucht.
Stippen:
Wit       200 m
Geel    150 m
Blauw  100 m
Rood     50 m

 

Baanstatus

Donderdag 22 maart

PINPOSITIE: F


Driving Range

Op maandag vanaf
17.00 uur gesloten

Open
Baan Open

Qualifying

Ja
Wintergreens
Nee
Handicarts 
Ja
Trolleys
Ja
Plaatsen
Ja
Local rule(s)


Ja  
              

Actueel weerbericht

Weers afbeelding

Temperatuur:0-0 Celsius
Neerslag: mm
Wind:0-0 kmp/u
Windrichting:

Bekijk hier het weerbericht voor meerdere dagen