Login Contact

Reglement Kleiburg Open 2020

Golfclub Kleiburg : Reglement Kleiburg Open  2020                 versie I 05.03.2020                                                                   

1. Toepasselijkheid

Alle deelnemers aan het Kleiburg Open conformeren zich aan het
wedstrijdreglement.

2. Speeldatum

Het Kleiburg Open 2020 wordt gespeeld op zondag 12 juli 2020:
shotgun start om 08.00 uur.

De finaleronde zal starten om 13.30 uur van twee tees, waarbij de
spelers met de tot dan toe beste score als laatst zullen starten.

3. Spelvorm

SPELREGELS, WEDSTRIJDVORM

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf en de
plaatselijke regels van Golfclub Kleiburg. het kampioenschap wordt
gespeeld over twee wedstrijdrondes, verdeeld over een heren- en
damescategorie.

De spelvorm is strokeplay zonder handicap verrekening.

Voor de maximaal 78 spelers zullen de beste 30 heren en 6 dames
zich plaatsen voor de middagronde. Ook voor 6 spelers/speelsters
met de beste netto score, die het bruto hoofdtoernooi niet hebben
gehaald, is er in de middag een finaleronde.

De wedstrijdrondes zijn qualifying.

Er wordt van de witte tees (heren) en blauwe tees (dames) gespeeld.

Een speler mag afstanden bepalen met afstandsmeter. Indien een
speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt
om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen
beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over
clubkeuze), overtreedt hij Regel 143. Uitzondering:
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met 
bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze
informatie vóór de ronde verkregen is. Smartphones mogen
niet gebruikt worden als afstandmeter. Straf voor overtreding:
Bij de eerste overtreding: Twee strafslagen.
Bij volgende overtreding: Diskwalificatie.

Het gebruik van een handicart is niet toegestaan, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming van Golfclub Kleiburg of referee.

Op de toernooidag zijn caddies (met amateurstatus) toegestaan.

4. Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding berust bij de GCKleiburg Open Wedstrijdcommissie (KOWC).

5. Inschrijven

Er zijn twee categorieën deelnemers, dames en heren.

Sluitingsdatum inschrijvingen is 30 juni a.s. Indien de inschrijvingen
eerder het maximaal aantal deelnemers + 10% reserves hebben bereikt,
sluit de inschrijving automatisch. Vol is vol dus wees er snel bij!
Bij overschrijving van het aantal deelnemers, zal de handicap bepalend zijn.

6. Flights

Een flight bestaat uit maximaal 3 spelers van dezelfde categorie.

7. Voorwaarden voor deelname

Het Kleiburg Open staat open voor amateurspelers die voldoen aan de volgende
voorwaarden:

- De spelers dienen een geldige  NGF/EGA handicap te bezitten.

- Het verschuldigde inschrijfgeld ad € 50,- voor niet-leden en € 25,- voor leden
uitsluitend te betalen via de link op de website.

Mocht om enige reden de wedstrijd op 12 juli a.s. niet kunnen doorgaan, dan
wordt een  alternatieve datum vastgesteld. Spelers die op de alternatieve datum
verhinderd zijn, krijgen geen geld gerestitueerd. Dit is ook van toepassing wanneer
de wedstrijd op de alternatieve datum niet door kan gaan.

8. Aantal spelers

Het spelersveld voor de wedstrijd op 12 juli a.s. is beperkt tot 78 spelers;
maximaal 25% van het maximaal aantal spelers voor deze dag wordt aan
spelers van GC Kleiburg toegekend.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken als
de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

9. Winnaar

9.1 Winnaar van het Kleiburg Open is de speler/speelster met de laagste
(bruto) score. Bij een gelijke eindstand wordt er een 'sudden death play off'
gespeeld over hole 6,17 en 18. Is er daarna nog geen winnaar, dan wordt
doorgespeeld op hole 6 totdat de uiteindelijke winaar bekend is.

9.2 Als de KOWC een prijs ter beschikking heeft gesteld voor een hole-in-one
op een door de wedstrijdleiding aangewezen hole, zoals vermeld in de 
beschikbare prijzen, dan wordt deze prijs uitsluitend uitgereikt aan de eerste
deelnemer (m/v) die een hole-in-one slaat; over deze prijs kan geen 
correspondentie worden gevoerd, deze prijs is belastingvrij en de prijs
wordt uitsluitend uitgekeerd als de scorekaart van de desbetreffende
deelnemer (m/v) mede is ondertekend door de dienstdoende referee 
alsmede door de wedstrijdleiding.

10. Startlijst en tijdig melden

De startlijst voor de wedstrijddag wordt ten minste 72 uur vóór aanvang
van de wedstrijd gepubliceerd op de website van het Kleiburg Open.

Zodra de startlijst is gepubliceerd, is resitiutie van het inschrijfgeld
niet meer mogelijk.

De spelers dienen zich minimaal 60 minuten voor de start te melden bij de
wedstrijdleiding en zich minimaal 10 minuten voor de start op de aangewezen
hole te bevinden. Niet tijdig aanwezig zijn betekent automatisch diskwalificatie.

11. Scorekaart

Na melding bij de wedstrijdleiding ontvangt de speler zijn scorekaart. De spelers
zijn verplicht hun scorekaart door zijn/haar marker te laten invullen en ondertekenen.
De deelnemers zijn verplicht hun eigen kaart terstond na het beëindigen van de
laatste hole te controleren, te ondertekenen en bij de wedstrijdleiding in te leveren.

Niet opvolgen van bovenstaande betekent automatisch diskwalificatie.

12. Referees

In de baan bevindt zich tijdens de wedstrijd een referee die in geval van geschillen
of onduidelijkheden kan worden geraadpleegd.

13. Reclame-uitingen

Reclame-uitingen zijn slechts toegestaan conform de NGF amateurregels.

14. Prijsuitreiking

Zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats.
Prijswinnaars die niet op de prijsuitreiking verschijnen, ontvangen geen prijs

15. Slotbepaling

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de KOWC leiding bindend.

 

 

Baanstatus

Woensdag 20 januari  2021

Pinpositie : C

Hole 2 is tijdelijk wintergreen wegens 
werkzaamheden aan de drainage.

Renovatie hole 15:
Hole 16 is tijdelijk opgesplitst
in een par 3 en par 4.

* Het is niet toegestaan om
de verboden speelzone op
hole 14 te betreden.Driving Range

Open

Mandjes kunt u
ophalen bij de caddiemaster.

Op maandag om 17.00 uur gesloten
Baan

Open

Qualifying

Ja,  vanaf geel,rood en oranje

Wintergreens
Nee
Handicarts 
Nee
Trolleys
Ja
Plaatsen
Ja
Plaatselijke
regels

Tijdelijke plaatselijke
regels


Ja
 

klik hier
             
Restaurant
Bogey's
Gesloten
Cateringbuggy
in de baan
Maandag t/m
zondag
Actueel weerbericht

Weer icon
woensdag
bewolkt
Gemiddelde temperatuur: 8 Celsius
Neerslag: Geen regen
Wind: 39 KM/h.
Windrichting: Zuid-Zuid-West

Bekijk hier het weerbericht voor meerdere dagen